HVORDAN STILLES EN DIAGNOSE

 

Når der skal stilles en diagnose, lave man en undersøgelse, der også bliver kaldt for en udredning.

Første konsultation i klinikken indeholder en grundig introduktionssamtale. Alle patienter er forskellige, hvorfor psykiateren og patienten i fællesskab udarbejder en individuel plan for udredning og behandling samt en tidsplan for forløbet.

Psykiateren får et overblik over dine symptomer og problematikker ved hjælp af
• Samtaler med dig og event. dine pårørende
• Spørgeskemaundersøgelser (f.eks. ADHD-test, PSE-interview eller kognitiv test)
• Udredning for psykisk og kropslig co-morbiditet (ledsagende sygdomme)
• Event. blodprøver, hjertekardiogram eller billeddiagnostiske undersøgelser af hjernen

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at stille den korrekte diagnose. Når den er stillet kan psykiateren få en ide om, hvordan sygdommen kan udvikle sig. Det kaldes en prognose.

I psykiatrien bruger man et internationalt diagnosesystem, der hedder ICD-10. Det udvikles hele tiden i takt med resultaterne af nye videnskabelige undersøgelser.

Diagnosen er forudsætningen for, at du kan få den bedst mulige behandling og det bedst mulige forløb.