AFBUD


Regler for afbud/udeblivelse:
Du bedes i god tid melde afbud, hvis du ikke kan komme til en samtale i klinikken.
Ring til sekretæren senest dagen før mellem 8.00 - 11.00 på tlf. 98 52 39 00, således at tiden kan bruges af en anden.

Hvis du har meldt afbud til samtaler mere end 4 gange på et år, vil behandlingsforløbet blive afsluttet.

Følgende regler gælder for udeblivelse uden afbud:
Hvis du udebliver fra samtaler og ikke ringer hertil inden 4 uger efter udeblivelsen, vil behandlingsforløbet blive afsluttet til egen læge.

Hvis du har faste tider (f.eks hver 14. dag), eller hvis du har fået flere tider (f.eks til udredning) vil tiderne fremover blive slettet, såfremt du udebliver uden afbud.