PERSONALE

Psykiater Irina A. Mejlhede

Jeg har bred intern medicinsk og psykiatrisk erfaring.

Lægevidenskabelig kandidat fra 1995.

Jeg har Ph.d. grad (2000).

Selvstændigt virke som læge (2005). 

Jeg er speciallæge i intern medicin fra Rusland. 

Jeg har været ansat på Dronninglund og Frederikshavn Sygehuse.

Psykiatrisk erfaring: 

2005-2007: Ansættelse som reservelæge på Brønderslev psykiatriske sygehus.

2007-2012: Speciallægeuddannelse i psykiatri med ansættelse på Brønderslev psykiatriske sygehus og Aalborg psykiatriske sygehus. 

Jeg blev speciallæge i psykiatri i 2012. 

2012-2013: afdelingslæge på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Fra 1.6.2013 har psykiatrisk speciallægepraksis i Hobro.

Jeg har suppleret min uddannelse med 1-årig kognitiv terapeutisk uddannelse i Aalborg.

Jeg er medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab, Den Danske Lægeforening, Danske Psykiateres/Børnepsykiateres Organisation og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening.

Jeg er bestyrelsesmedlem for Danske Psykiateres og Børne- ungdomspsykiateres Organisation og Bestyrelsen for FAPS i Nordjylland.

 

 

Psykiatrisk sygeplejerske Annette Knudsen

Tidligere ansat som distriktssygeplejerske på Brønderslev Psykiatriske sygehus.

Specialuddannet i psykiatrisk sygepleje i 2008

Supplerende kurser i kognitive behandlingsformer, ADHD, mani, depressioner og mindfulness.